Alert zijn op verwardheid
in palliatieve fase

In deze les staan we stil bij wat jij als zorgverlener kunt doen in geval van verwardheid. Verwardheid komt voor bij 85-90% van patiënten gedurende de laatste uren tot dagen voorafgaande aan het overlijden. Meestal in een betrekkelijk stille vorm, maar in de 20% van de gevallen is er sprake van een ernstig onrustig delier. Een delier kan in een zeer korte tijd ontstaan door het onderliggend somatisch lijden en is de voorbode van de naderende dood. Dit kan voor de patiënt, voor naasten én zelfs voor zorgverleners een zeer beangstigende ervaring zijn. Bij patiënten in de palliatieve fase is het van belang extra alert te zijn op voortekenen van een delier, omdat een delier in de stervensfase het proces van afscheid nemen voor zowel de patiënt als naasten ruw kan verstoren. Kennis van criteria, de oorzaken, de wijze van ontstaan, bijkomende verschijnselen en de voortekenen, het gebruik van meetinstrumenten en voorlichting en ondersteuning richting naasten is van groot belang voor een adequate behandeling.

Voorbereiding
Neem een praktijkcasus mee.

Certificering
Je ontvangt een certificaat.

Workshopleider
Sandra Rechards van The Flower of Life

Datum
08-04-2019

Tijd
10:00 – 13:00

Locatie
Roden

Kosten
€45,- per persoon.