Excursie SPITS veilige medicijn uitgifte 11-05-2022