Excursie SPITS veilige medicijn uitgifte 14-01-2021