Incompany workshop Dementie en onbegrepen gedrag

Workshop Dementie

Incompany workshop Dementie en onbegrepen gedrag

Deze workshop leert zorgprofessionals anders kijken naar onbegrepen gedrag en realiseren dat het gedrag van mensen met dementie een achterliggende oorzaak heeft.

Intro

Wat valt onder onbegrepen gedrag?

Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Voor onbegrepen gedrag worden verschillende termen gebruikt zoals onbegrepen gedrag, moeilijk hanteerbaar gedrag of veranderend gedrag.

Wat doen mensen met dementie?

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie vertoont vroeg of laat ander (onbegrepen) gedrag.

Welke factoren hebben invloed op het gedrag van mensen met dementie?

Ook sociale en fysieke omgevingsfactoren kunnen grote invloed hebben op het gedrag van mensen met dementie, zoals de nabijheid en (interactie)vaardigheden van naasten en verzorgenden, zinvolle dagbesteding, teveel of te weinig prikkels, vertrouwdheid van omgeving en bewegingsvrijheid.

Inhoud

De workshop is interactief waarbij de deelnemers zoveel mogelijk zelf ervaren en inzicht krijgen in het dementieproces. En in de verschillende fases van dementie en de mogelijke oorzaken en interventies bij onbegrepen gedrag.

De zorgprofessionals leren anders kijken naar onbegrepen gedrag en realiseren dat het gedrag van mensen met dementie een achterliggende oorzaak heeft. Dit kan in hele kleine dingen zitten waardoor dit gedrag ontstaat.

  • Waar liggen jou grenzen en hoe ga je hiermee om.
  • Welke methodes kun je gebruiken om te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt.
  • Wat is het belang van het aanbieden van de juiste prikkels.

Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat wanneer zij 100 % actieve deelname en kennis tav het onderwerp laten zien.

langskomen

Dalhuysenstraat 33, 8448 EW, Heerenveen

Workshop Dementie

Incompany workshop Dementie en onbegrepen gedrag