Incompany workshop Wondzorg en automutilatie

Wondzorg Confatec

Incompany workshop Wondzorg en automutilatie

Automutilatie betekent ‘zelfbeschadiging’ of ‘zelfverwonding’. Het kan zich op verschillende manieren uiten, zoals jezelf bekrassen, jezelf snijden, jezelf bijten, jezelf slaan etc. Automutilanten zijn mensen die zichzelf beschadigen of verwonden. Automutileren is jezelf beschadigen of verwonden.

Intro

Het verzorgen van wonden na automutilatie wordt door hulpverleners vaak als heftig ervaren. Het besef dat iemand zichzelf kan beschadigen of verwonden is heftig om mee te maken. De ernst van deze automutilatie verschilt en ook de benaderingswijze richting het slachtoffer verschilt van reguliere wondzorg. Het nazorgtraject is daarnaast belangrijk. In deze training belichten we de maatregelen die de professionals kunnen treffen om de aard van de verwondingen niet te verergeren na de verrichte wondzorg.

Inhoud

In de aanpak van ZVG zijn drie pijlers van belang, met name preventie, diagnostiek en behandeling. 

In deze training gaan we voornamelijk in op de behandeling van de wonden die ontstaan na de automutilatie.

Welke wonden kunnen er ontstaan, welke (eerste) hulp verleen je en hoe zorg je dat wonden niet verergeren? Hoe zorg je voor een goede interactie en de ruimte om de wondzorg te verrichten zoals nodig.

Bij het inschatten van de ernst van de wonden (triage) leren we je als professional om in te schatten of verwondingen zelf of door een eerste hulp behandeld moeten worden. En of een acute opname noodzakelijk is, afhankelijk van de ernst van de verwondingen.

Daarnaast besteden we in deze training aandacht aan jouw rol en de impact die het heeft op jou als hulpverlener.

De training is interactief en gaat in op de ervaringen die deelnemers hebben gehad.

Leerdoelen:

  • Automutilatie, welke vormen en wat kunnen de gevolgen zijn.
  • Het behandelen van wonden bij automutilatie.
  • Wanneer schakel je 112 in.
  • De psychische gevolgen voor de zorgverlener en zorgontvanger.

langskomen

Dalhuysenstraat 33, 8448 EW, Heerenveen

Wondzorg Confatec

Incompany workshop Wondzorg en automutilatie