Incompany workshop Palliatieve zorg

Voorbehouden handelingen

Incompany workshop Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.

Intro

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.

Het doel is voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke , psychosociale en spirituele aard.

Inhoud

In deze workshop wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen.

 • Wat is palliatieve zorg
 1. Het ziekteproces
 2. Kwaliteit van leven
 3. Terminale zorg
 4. Euthanasie en palliatieve sedatie
 • Symptoomcontrole in de palliatieve fase
 1. Meest voorkomende klachten
 2. Pijn
 3. Delier
 4. Misselijkheid/braken
 5. Benauwdheid
 6. Depressie
 • Emotionele, sociale en spirituele aspecten in de palliatieve zorg
 1. Verlieskunde
 2. Spiritualiteit
 3. Gesprekstechnieken
 4. Zelfzorg voor verpleegkundigen en verzorgenden

langskomen

Dalhuysenstraat 33, 8448 EW, Heerenveen

Voorbehouden handelingen

Incompany workshop Palliatieve zorg