Laatste zorg
na overlijden

Als zorgverlener kan je te maken krijgen met de laatste levensfase en het overlijden van je cliënt. Deze klinische les gaat over de zorg na overlijden. Door meer te weten te komen over de zorg na overlijden kun je beter communiceren en adviseren aan familie en naasten. Deze informatie biedt ook meerwaarde als je als zorgverlener zelf of samen met de familie (een deel van) de laatste verzorging doet. In deze klinische les kom je alles te weten over de laatste zorg, de verandering in materialen en de nieuwe geldende regels en opvattingen.

LEERDOELEN:

Na afloop van de klinische les:

– Kent de deelnemer de betekenis van opbaren en afscheid nemen in onze cultuur;

– Weet de deelnemer op hoofdlijnen wat er geregeld dient te worden bij een overlijden;

– Is de deelnemer op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en heeft hij/zij parate kennis van de nieuwe materialen uit de verzorgingskoffer die nodig zijn voor het verlenen van de zorg;

– Weet de deelnemer hoe om te gaan met hygiëne bij het verlenen van de laatste zorg;

– Weet de deelnemer welke veranderingen er optreden in het lichaam en is hij/zij op de hoogte van verschillende koeltechnieken en opbaarmogelijkheden;

– Is de deelnemer goed op de hoogte van de verschillende feiten en fabels die er zijn rondom de laatste zorg en rondom overlijden;

– Is de deelnemer op de hoogte van hoe de veranderende zorgvraag van invloed is op de laatste zorg / uitvaartzorg:

– Kan de deelnemer betere zorg verlenen, direct na het overlijden van een cliënt en kan hij of zij daarover goede informatie aan de nabestaanden verstrekken.

Certificering
Je ontvangt een certificaat.

Workshopleider
Esther Corion

Datum
07-10-2019

Tijd
10:00 – 13:00

Locatie
Roden

Kosten
€40,-