Hygiëne en Infectiepreventie 21-01-2020

45.00

Certificering
Je ontvang je een certificaat.

Workshopleider
Paul Caesar

Datum
21-01-2020

Tijd
10.00-13.00 uur

Locatie
Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 33, 8448 EW, Heerenveen

Beschrijving

Van elke honderd patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, krijgen er ongeveer zes een ziekenhuisinfectie. Gevolgen van deze infecties variëren van ongemak tot pijn, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en soms zelfs invaliditeit. Het heeft bijna altijd langere opname en hogere kosten tot gevolg. Helaas zijn deze infecties niet altijd te voorkomen, maar door de juiste hygiënische maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen.

Certificering
Je ontvang je een certificaat.

Workshopleider
Paul Caesar

Datum
21-01-2020

Tijd
10.00-13.00 uur

Locatie
Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 33, 8448 EW, Heerenveen