Workshops

Gegeven door ervaren trainers

Onderstaande workshops worden door Ambinex aangeboden.

Deze worden gegeven door ervaren trainers allen uit het werkveld en bekend met de dagelijkse dilemma’s waar men in het werkveld tegen aan loopt. Organisaties en groepen ZZP’ers kunnen de workshops afnemen op een eigen locatie. Voor de kosten kunt u een vrijblijvende offerte opvragen.

Aanwezig moet zijn: Tv of beamer met wifi/internet. Flip over. Ruimte waar ten minste 10 deelnemers plaats kunnen nemen.

Workshop Medicatieveiligheid.

Medicatieveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen de zorgverlening aan cliënten en ouderen.

Belangrijk is om op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving die van toepassing is op medicatie toediening. Wat zijn belangrijke regels rondom het Baxtersysteem en hoe ga je om met medicatie die niet in het baxtersysteem zit en wel nodig is voor de cliënt. Waar loop je tegenaan als ZZP-er als het gaat om dubbelcontrole. Welke medicatie is het meest van toepassing en welke aandachtspunten zijn er

Inhoud
Tijdens deze workshop wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Wet- en regelgeving van toepassing op medicatie.
 • Het baxter systeem en ‘losse’ medicatie
 • Dubbelcontrole op medicatie
 • Vaak toegepaste medicatie en de aandachtspunten.
 • Casus uitwerking.

Duur van de workshop: 3-3,5 uur.
Aantal deelnemers: 10-15 deelnemers.

Na deelname krijgt de deelnemer een certificaat.

Workshop ADL.

ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Wat voor u normaal lijkt kan voor sommige mensen niet zo vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld zelfstandig eten, drinken of jezelf verplaatsen. In de zorgsector wordt de term ADL gebruikt om te bepalen hoe zelfredzaam iemand is.

Deze workshop ADL vaardigheden helpt deelnemers om iemand te kunnen helpen bij basis ADL-activiteiten.

Inhoud
Tijdens deze workshop wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

Het helpen bij persoonlijke verzorging, eten, drinken, uitscheiding
Het stimuleren van de zelfredzaamheid van een zorgvrager.
Het bewegen en verplaatsen van de zorgvrager met hulpmiddelen.

Uitleg Barthel-index. Meten van activiteiten in het dagelijks leven. Vanuit deze index adl gezamenlijk oefenen.

Deelnemers nemen zelf mee: 2 handdoeken en 2 washandjes. 1 set eigen kleding.

Deze workshop is praktisch gericht en door de Barthel-index in te vullen kan men snel aan de slag gaan met de adl activiteiten.

Duur van de workshop: 3-3,5 uur
Aantal deelnemers: 15-20 deelnemers.

Workshop wordt gegeven door 2 trainers i.v.m. oefenen en casus uitwerking. (spelen en oefenen van de casus van deelnemer)

Na deelname krijgt de deelnemer een certificaat.

Workshop Diabetes Mellitus.

Wat is Diabetes Mellitus.

Diabetes, suikerziekte, is een ziekte waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht kan houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.

Inhoud

In deze workshop wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen.

 • Wat is Diabetes Mellitus.
 • Meest voorkomende types.
 • Hypo en Hyper.
 • Persoonlijke zorg.

Eventueel oefenen met bloedsuikerprikken en insuline injecteren.

Duur van de workshop: 3-3,5 uur.
Aantal deelnemers: 15 deelnemers.

Na deelname krijgt de deelnemer een certificaat.

Workshop Dementie

 Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Inhoud

In deze workshop wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen..

 • Welke vormen van Dementie zijn er.
 • Welke fases van Dementie en hoe hiermee omgaan.
 • Hoe wordt het vastgesteld en welke risicofactoren zijn er.
 • Tips voor de omgang met mensen met Dementie.

Duur van de workshop: 3-3,5 uur.
Aantal deelnemers: 15 deelnemers.

Na deelname krijgt de deelnemer een certificaat.

 

Workshop palliatieve zorg
 
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.
 
Het doel is voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke , psychosociale en spirituele aard.
 
Inhoud
In deze workshop wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen.
 • Wat is palliatieve zorg
 1. Het ziekteproces
 2. Kwaliteit van leven
 3. Terminale zorg
 4. Euthanasie en palliatieve sedatie
 • Symptoomcontrole in de palliatieve fase
 1. Meest voorkomende klachten
 2. Pijn
 3. Delier
 4. Misselijkheid/braken
 5. Benauwdheid
 6. Depressie
 • Emotionele, sociale en spirituele aspecten in de palliatieve zorg
 1. Verlieskunde
 2. Spiritualiteit
 3. Gesprekstechnieken
 4. Zelfzorg voor verpleegkundigen en verzorgenden
 

Duur van de workshop: 3-3,5 uur.
Aantal deelnemers: 10-15 deelnemers.

Na deelname krijgt de deelnemer een certificaat.

 

Workshop Doff N’Donner

(Armverlengend hulpmiddel)

De Doff N’ Donner  is een soort waterzak waardoor u snel elastische kousen oprolt en afrolt. Dit aan- en uittrekhulp is te gebruiken bij alle typen elastische kousen en drukklassen.
Bij de Doff N’ Donner wordt er gebruik gemaakt van rollen en duwen. Dit zorgt ervoor dat de elastische kous sneller en makkelijker kan worden aan gedaan. Ook voor mensen met een gevoelige huid is dit een prettig hulpmiddel
De Doff N’ Donner is een fantastisch hulpmiddel voor zorgverleners die dagelijks patiënten met het aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen moeten helpen.

 

Duur van de workshop: 3-3,5 uur.
Aantal deelnemers: 10-15 deelnemers.

Na deelname krijgt de deelnemer een certificaat.

 

Workshop Compressietherapie

Kousen, oedeem, zwachtelen ons allemaal wel bekend maar hoe zat het ook alweer? Waarom zijn er zoveel verschillende kousen, manieren van zwachtelen en hoe zit dat ook maar weer met die vaten? Ons hart is de grootste pomp van ons lichaam. Onze vaten zijn instaat om vocht te laten stromen maar ook om dit door de vaten te laten gaan. Zo regelt ons lichaam dat de druk in de vaten goed blijft. Echter wanneer dit niet kan omdat het vat kapot is of de kleppen in de vaten functioneren niet meer kan een been of arm dik worden. Het is belangrijk om te weten wat voor soort oedeem is het en het ziekte beeld om samen met de arts de juiste behandeling in te zetten en voor de zorgverlener de juiste behandeling correct uit te voeren!

 

Duur van de workshop: 3-3,5 uur.
Aantal deelnemers: 10-15 deelnemers.

Na deelname krijgt de deelnemer een certificaat.

 

Workshop Mondzorg

Workshop Mondzorg voor ouderen.

Tandbederf, ontstekingen van het tandvlees en kaakbot en aandoeningen van de slijmvliezen zijn veel voorkomende problemen van de ouder wordende patiënt. Een goede mondgezondheid hangt nauw samen met de algemene gezondheid en welbevinden. Zo kan een slechte mondgezondheid leiden tot ondergewicht, omdat men moeite heeft met eten. Maar er is ook een relatie tussen mondgezondheid en ziektes als diabetes, CVA, dementie, longontsteking, de ziekte van Parkinson en hart- en vaatziekten.

Daarnaast gebruiken oudere mensen vaak meerdere medicijnen. Medicatiegebruik is een extra risicofactor voor de mondgezondheid, omdat veel medicatie invloed heeft op de speekselproductie, waardoor de natuurlijke bescherming van het speeksel afneemt en de kans op een droge mond toeneemt.

Duur van de workshop: 3-3,5 uur.
Aantal deelnemers: 10-15 deelnemers.

Na deelname krijgt de deelnemer een certificaat.